Komunikacja po magistrali i2cOprócz podłączania diod i buzzerów, malina ma możliwość obsługi bardziej złożonych elementów wykonawczych. Bardziej złożonych czyli też bardziej wymagających, w szczególności w zakresie komunikacji. W tym celu możliwe jest posłużenie się magistralą i2c.

Jej zaletą jest możliwość przyłączenia dużej ilości urządzeń zewnętrznych wykorzystując przy tym jedynie cztery piny na Raspberry Pi. W tym celu potrzebne jest zasilanie (VCC), masa(GND), kanał dla zegara taktującego magistralę (SCL) i kanał transmisji danych (SDA).Kwestia zasilania jest indywidualną sprawą stosowanego urządzenia zwenętrznego i może ono wymagać np 5V. Wtedy można skorzystać z PIN'ów po drugiej stronie.

No dobrze, zainstalujmy obsługę magistrali i2c na naszej malinie.

Kiedyś wymagało to wchodzenia do narzędzia konfiguracyjnego malinę raspi-config tj. BIOS'u (Basic Input/Output System), czyli zestawu podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Dziś wykonuje się to środowisku okienkowym maliny.

Klikamy w Menu/Preferences/Raspberry Pi Configuration.Nastęnie wybieramy zakładkę Interfaces i zaznaczamy opcję Enable przy i2cPo wykonaniu powyższego, malina poinformuje nas, że musi się zrestartować. Pozwólmy jej na to. :)

Pozostałe działania wykonamy w LXTermianl'u. Odpalmy go i w pierwszym kroku sprawdzamy czy jest dodany moduł i2c. Wpisujemy następującą komendę:

sudo nano /etc/modules


Otworzy to kreatora plików w którym możemy sprawdzić czy znajduje się linijka o następującej treści:

i2c-dev


Jeżeli nie to dopisujemy ją na końcu pliku, potem Ctrl+X i dwa razy naciskamy Enter i ten etap jest załatwiony.
Teraz musimy zaimportować biblioteki. Najpierw instalujemy narzędzia do obsługi i2c, wpisując komendę:

sudo apt-get install i2c-tools


Następnie instalujemy bibliotekę smbus, dzięki której będziemy się komunikować z i2c pisząc programy w Python'ie. W terminalu wpisujemy komendę:

sudo apt-get install python-smbus


Na sam koniec pozostało nam wpisać:

sudo adduser pi i2c


Zainstalowaliśmy już wszystko, teraz trzeba zrestartować malinę.

Po zrobieniu powyższego możemy sprawdzić czy malina obsługuje komunikację i2c. W tym celu włączamy terminal i wpisujemy komendę:

i2cdetect -y 1


Wyświetla nam się taka oto siatka:Jak można zauważyć jest to "macierz", w której kolumny oznaczają kolejne liczby jedności, a wiersze oznaczają kolejne liczby dziesiętne. Jest to trochę nieprecyzyjne określenie, ponieważ posługuje się ona zapisem szesnastkowym, czyli hexadecymalnym. Na poniższym rysunku można zobaczyć w tabeli trzy cyfry. Są to trzy czujniki podłaczone jednocześnie. Dzięki tej tabeli wiemy pod jakim adresem się one znajdują, czyli jak je będziemy wywoływać.W tym konkretnym przypadku jest to MPU6050 (żyroskop i akcelerometr), HMC5883L (magnetometr) i MPL3115A2 (czujnik ciśnienia).

Jeżeli powyższe się powiodło, mamy działającą komunikację i2c i możemy podłączać bardziej zaawansowane urządzenia, aniżeli diody. :)

:)