RaspberryPi połączenie przez FTP z pomocą TotalCommander'aPrawdą jest, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Dlatego czasem gdy chcemy przetransferować jakieś pliki z lub do maliny najlepiej jest to zrobić poprzez połączenie FTP. Samo uruchomienie serwer'a FTP wymaga wpisania dwóch komend.
Pierwsza komenda to aktualizacja posiadanego systemu na malinie. W tym celu wpisujemy komendę:

sudo apt-get update


Następnie instalujemy serwer:

sudo apt-get install proftpd


W trakcie instalacji zapytani będziemy o typ serwera jaki chcemy zainstalować. Wybieramy wariant "Standalone".

Z chwilą zakończenia instalacji serwer działa. Udostępniony jest katalog /home/pi. Teraz należy przesiąść się na komputer z którego chcemy wykonać połączenie. Na komputerze powinniśmy zainstalować program TotalCommander. Po jego instalacji i uruchomieniu, postępujemy w nastęujący sposób.

1. klikamy w ikonkę "FTP" (patrz rysunek poniżej).


2. W nowym okienku (patrz rysunek poniżej) wybieramy "nowe połączenie".


3. W kolejnym nowym okienku (patrz rysunek poniżej) definiujemy parametry połaćzenia.


- W polu "sesja" wpisujemy nazwę połączenia, ale nie jest to jakiś tajemniczy klucz, tylko dowolna nazwa, np. "RPi", "moje połączenie", "rower". W tym miejscu pierwszeństwo ma nasza wyobraźnia. :)

- w polu "Nazwa hosta[port]:" wpisujemy adres IP pod jakim funkcjonuje malina i dopisujemy do niego ":21" czyli konkretny port do tego typu połączenia.

Może to wyglądać np. tak:

192.168.5.57:21
Jak dowiedzieć się jaki jest adres IP naszej maliny? Oczywiście trzeba ją uruchomić i gdy już działa, można to zrobić na dwa sposoby.


Albo w górnym lewym rogu ekranu najechać na ikonę dwóch komputerków. W efekcie samego najechania wyświetli się okienko informacyjne z nr IP.

Albo w LXTerminal'u wpisać komendę ifconfig.

- w polu "Użytkownik" wpisujemy nazwę naszego użytkownika w malinie. Jeżeli nic nie zmienialiśmy brzmi ona "pi".

- w polu "Hasło" wpisujemy hasło do logowania do naszej maliny. Jeżeli nic nie zmienialiśmy to brzmi ono "raspberry".

Po zrobieniu powyższego klikamy OK, a następnie Połącz.

Po wykonaniu powyższego powinniśmy być połączeni... :)

:)